Giải pháp
Băng quấn Premcote, Premtape chuyên chống ăn mòn các đường ống kim loại: ống khí, gas, nước. Bám dính rất tốt ngay trên các bề mặt gỉ, sét, ẩm, lạnh. Thi công bằng tay nhanh chóng, dễ dàng tại công trường...
error: Content is protected !!