Banner Chống ăn mòn
Chân đế bồn chứa
Chống ăn mòn

Chân đế bồn chứa

Chân đế bồn được bọc bảo vệ bởi hệ vật liệu Tank Base:

Lớp 1: Prempaste – Mát tít chống ăn mòn

Lớp 2: Premier Moulding Compound – Hợp chất tạo biên dạng 

Lớp 3: Premier Hi-Tack Tape – Băng vải mỡ chống ăn mòn

Lớp 4: Băng quấn Premier Ultraseal Tape 

Lớp 5: Prembond Acrylic Topcoat – Sơn phủ hoàn thiện

Chống ăn mòn lâu dài

Giữ được sự linh động dưới sự chuyển động tuần hoàn của bồn chứa

Có thể áp dụng bảo vệ chân bồn cũ và mới

Thi công nhanh chóng, dễ dàng

Tiết kiệm chi phí bảo trì, bảo dưỡng

Tiết kiệm nhân công

error: Content is protected !!