Banner Chống ăn mòn
Van đi nổi
Chống ăn mòn

Van đi nổi

Các van đi nổi được bọc bảo vệ bởi hệ vật liệu Premtape:

Lớp 1: Prempaste – Mát tít chống ăn mòn

Lớp 2: Premier Moulding Compound – Hợp chất tạo biên dạng

Lớp 3: Premtape Tropical – Băng vải mỡ chống ăn mòn

Chống ăn mòn lâu dài

Thi công nhanh chóng, dễ dàng

Tiết kiệm chi phí bảo trì, bảo dưỡng

Tiết kiệm nhân công

error: Content is protected !!