Banner Chống ăn mòn
Bulong chân đế bồn axit
Chống ăn mòn

Bulong chân đế bồn axit

Các bulong của chân đế bồn axit được bọc bảo vệ bởi hệ vật liệu Premtape:

Lớp 1: Prempaste – Mát tít chống ăn mòn

Lớp 2: Premier Moulding Compound – Hợp chất tạo biên dạng 

Lớp 3: Premtape Tropical – Băng vải mỡ chống ăn mòn

Lớp 4: Premier PVC SA Tape 200 – Băng quấn chống thấm, chống tia UV 

Chống ăn mòn lâu dài

Thi công nhanh chóng, dễ dàng

Tiết kiệm chi phí bảo trì, bảo dưỡng

Tiết kiệm nhân công

error: Content is protected !!