Banner
MINH PHÚC – Nhà cung cấp vật liệu bọc ống chống ăn mòn hàng đầu tại Việt Nam

MINH PHÚC – Nhà cung cấp vật liệu bọc ống chống ăn mòn hàng đầu tại Việt Nam

Đại diện chính thức Nhà sản xuất  Premier Coatings Ltd. – Anh Quốc tại Việt Nam từ 2010

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

PREMCOTE @ Hệ vật liệu bọc chống ăn mòn cho hệ đường ống dầu, khí, gas, ống pccc chôn ngầm (Underground Pipes Line).

 

 

PREMTAPE  @ Hệ vât liệu bọc bảo vệ chống ăn mòn cho các ống dẫn dầu, khí gas.., nổi trên mặt đất hoặc các bulong neo, mặt bích trên các giàn khoan dầu.., (Above Pipes Line)

 

 

*/ Sau khi bọc bảo vệ bằng các vật liệu chống ăn mòn này. Hệ đường ống hay thiết bị sẽ chống ăn mòn lên đến hơn 30 năm.

Liên hệ kỹ thuật:

Mr Cát – 0913 477 549  / Mr Nghĩa – 0977 719 605

Mr Phước  – 0964 544 451 / Mr Vũ  – 0919 680 416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!