Banner Vật Liệu Premcote
Vật Liệu Premcote

Sơn bitum chống ăn mòn Premcote Primer

Sơn lót chống ăn mòn kim loại Premcote Primer là một hỗn hợp gồm bitum và cao su lỏng. Bám dính chặt lên bề mặt ống kim loại.
Xuất xứ: Premier Coatings – UK (Anh Quốc)

Băng keo bitum chống ăn mòn Premcote 101 Tropical

Băng quấn chống ăn mòn cho ống kim loại Premcote 101 chuyên dùng bảo vệ cho ống chôn ngầm, đi nổi như ống PCCC, ống dẫn khí, dẫn dầu.
Xuất xứ: Premier Coatings – UK (Anh Quốc)

Băng quấn bitum chống ăn mòn ống kim loại Premcote 150 Tropical

Băng quấn chống ăn mòn cho ống kim loại Premcote 150 chuyên dùng bảo vệ cho ống chôn ngầm, đi nổi như ống PCCC, ống dẫn khí, dẫn dầu.
Xuất xứ: Premier Coatings – UK (Anh Quốc)

Băng quấn bitum chống ăn mòn ống kim loại Premcote 1500 Tropical

Băng quấn chống ăn mòn cho ống kim loại cao cấp Premcote 1500 chuyên dùng bảo vệ cho ống chôn ngầm, đi nổi như ống dẫn khí, dẫn dầu, ống ngoài giàn khoan.
Xuất xứ: Premier Coatings – UK (Anh Quốc)

Băng keo bitum chống ăn mòn ống kim loại Premcote 1000R Tropical

Băng quấn chống ăn mòn cho ống kim loại Premcote 1000R Tropical - đặc biệt cao cấp, chuyên bảo vệ chống ăn mòn hóa học các đường ống kim loại ở những nơi có nguy cơ sạc lở cao hoặc ở môi trường khắc nghiệt, các đường ống dẫn ngoài giàn khoan và ống chôn ngầm dưới đất hoặc dưới biển.
Xuất xứ: Premier Coatings – UK (Anh Quốc)

Hợp chất chống ăn mòn ống kim loại Premier Moulding Compound

Hợp chất tạo biên dạng Premier Moulding Compound chuyên dùng để điền đầy các bề mặt bị gồ ghề, vị trí bị khuyết, phủ lên các bulong giữa hai khớp nối để tạo biên dạng trước khi bọc quấn ống chống ăn mòn.
Xuất xứ: Premier Coatings – UK (Anh Quốc)

error: Content is protected !!