Banner Nhiệt điện - Thủy điện
Nhà Máy Điện Rác Seraphin – Tp Hà Nội
Nhiệt điện - Thủy điện

Nhà Máy Điện Rác Seraphin – Tp Hà Nội

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Tập đoàn AMACCAO
Tổng thầu Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam (VINADIC)
Địa điểm Tp Hà Nội
Hạng mục Chống ăn mòn cho đường ống PCCC chôn ngầm
Sản Phẩm Premcote Primer & Premcote 101
Năm 2023
Dự án liên quan
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn cho ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn mặt bích chôn ngầm
error: Content is protected !!