Banner Tòa nhà - Chung Cư
Trường ĐH Quản lý và Công nghệ (UMT) – HCM
Tòa nhà - Chung Cư

Trường ĐH Quản lý và Công nghệ (UMT) – HCM

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Trường ĐH Quản lý và Công nghệ (UMT) - HCM
Tổng thầu Cosaco: CTCP Sài Gòn Xây Dựng
Địa điểm TP Hồ Chí Minh
Hạng mục Chống ăn mòn cho ống PCCC chôn ngầm
Sản Phẩm Premcote Primer & Premcote 101
Năm 2021
Dự án liên quan
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn ống PCCC, mặt bích chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
error: Content is protected !!