Banner Giàn khoan - Lọc hóa dầu
Sửa chữa tuyến ống xăng dầu kho Nam Sông Hậu
Giàn khoan - Lọc hóa dầu

Sửa chữa tuyến ống xăng dầu kho Nam Sông Hậu

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Tổng thầu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Lắp & Bảo Dưỡng Công Trình Dầu Khí Xuân Sơn
Địa điểm Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Hạng mục Bảo vệ chống ăn mòn cho ống dẫn xăng dầu
Sản Phẩm Premcote 1500 & Premcote Primer
Năm 2022
Dự án liên quan
Bảo vệ chống ăn mòn các buloong van dẫn dầu
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
Chống ăn mòn cho ống khí thấp áp
error: Content is protected !!