Banner Giàn khoan - Lọc hóa dầu
Ống mềm dẫn dầu khí giàn Sông Đốc A – Vũng Tàu
Giàn khoan - Lọc hóa dầu

Ống mềm dẫn dầu khí giàn Sông Đốc A – Vũng Tàu

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Công ty CP Thăm dò và Khai thác dầu khí Việt Nam PVEP
Tổng thầu
Địa điểm Bà Rịa Vũng Tàu
Hạng mục Chống ăn mòn cho đường ống mềm dẫn dầu khí
Sản Phẩm Premtape Hi Heat (Lớp trong) & Premcote 150 (Lớp ngoài)
Năm 2022
Dự án liên quan
Bảo vệ chống ăn mòn đường ống xăng dầu
Bảo vệ chống ăn mòn các buloong van dẫn dầu
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
Chống ăn mòn cho ống khí thấp áp
error: Content is protected !!