Banner Nhiệt điện - Thủy điện
Nhiệt điện Vũng Áng 2 – Hà Tĩnh
Nhiệt điện - Thủy điện

Nhiệt điện Vũng Áng 2 – Hà Tĩnh

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II – VAPCO
Tổng thầu Doosan và Pacific Corporation
Địa điểm Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Hạng mục Chống ăn mòn cho hệ thống đường ống PCCC chôn ngầm
Sản Phẩm Premcote 101 & Premcote Primer
Năm 2023
Dự án liên quan
Chống ăn mòn cho ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn mặt bích chôn ngầm
error: Content is protected !!