Banner Nhà xưởng - Nhà máy
Nhà máy Uniben – Bình Dương
Nhà xưởng - Nhà máy

Nhà máy Uniben – Bình Dương

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Uniben
Tổng thầu Công ty CP Đầu tư Xây dựng SOL E&C
Địa điểm KCN VISIP IIA - BÌNH DƯƠNG
Hạng mục Chống ăn mòn cho ống PCCC
Sản Phẩm Premcote Primer, Premcote 101
Năm 2022
Dự án liên quan
Chống ăn mòn cho hệ thống đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn bulong chân trụ điện gió
error: Content is protected !!