Banner Giàn khoan - Lọc hóa dầu
Nhà máy khí Nam Côn Sơn – Bà Rịa Vũng Tàu
Giàn khoan - Lọc hóa dầu

Nhà máy khí Nam Côn Sơn – Bà Rịa Vũng Tàu

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Công Ty Đường Ống Khí Nam Côn Sơn
Tổng thầu Công Ty Đường Ống Khí Nam Côn Sơn
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu
Hạng mục Chống ăn mòn kim loại cho van ngầm
Sản Phẩm Prempaste, Premtape Tropical, PVC SA Tape 200
Năm 2019, 2020
Dự án liên quan
Bảo vệ chống ăn mòn đường ống xăng dầu
Bảo vệ chống ăn mòn các buloong van dẫn dầu
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
Chống ăn mòn cho ống khí thấp áp
error: Content is protected !!