Banner Nhà xưởng - Nhà máy
Kho LPG Thị Vải – Vũng Tàu
Nhà xưởng - Nhà máy

Kho LPG Thị Vải – Vũng Tàu

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas)
Tổng thầu Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
Địa điểm Bà Rịa Vũng Tàu
Hạng mục Chống ăn mòn cho đường ống kim loại chôn ngầm
Sản Phẩm Premcote Primer & Premcote 150
Năm 2022
Dự án liên quan
Chống ăn mòn cho hệ thống đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn bulong chân trụ điện gió
error: Content is protected !!