Banner Nhà xưởng - Nhà máy
Xưởng Thực Tập Sinh Viên Becamex – Bình Dương
Nhà xưởng - Nhà máy

Xưởng Thực Tập Sinh Viên Becamex – Bình Dương

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex)
Tổng thầu Công ty CP AZB
Địa điểm Bình Dương
Hạng mục Chống ăn mòn cho ống PCCC chôn ngầm
Sản Phẩm Premcote Primer, Premcote 1500
Năm 2021
Dự án liên quan
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Anti - corrosion for underground fire pipes
Anti - corrosion for underground fire pipes
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
error: Content is protected !!