Banner Giàn khoan - Lọc hóa dầu
Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa
Giàn khoan - Lọc hóa dầu

Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng thầu Công ty TNHH TTCL Việt Nam
Địa điểm Nghi Sơn, Thanh Hóa
Hạng mục Chống ăn mòn cho thanh neo bờ kè chắn sóng cảng tiếp nhận tàu chở dầu
Sản Phẩm Premtape Tropical, Premier PVC SA Tape 200
Năm 2013 2015
Dự án liên quan
Bảo vệ chống ăn mòn đường ống xăng dầu
Bảo vệ chống ăn mòn các buloong van dẫn dầu
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
error: Content is protected !!