Banner Giàn khoan - Lọc hóa dầu
Mỏ Lan Tây Lan Đỏ – BRVT
Giàn khoan - Lọc hóa dầu

Mỏ Lan Tây Lan Đỏ – BRVT

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng thầu Công ty Dầu Khí Rosneft
Địa điểm Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Hạng mục Bảo vệ chống ăn mòn các buloong van dẫn dầu
Sản Phẩm Premtape Tropical
Năm 2022
Dự án liên quan
Bảo vệ chống ăn mòn đường ống xăng dầu
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
Chống ăn mòn cho ống khí thấp áp
error: Content is protected !!