Banner Giàn khoan - Lọc hóa dầu
Cape Preston Sino – MPC Port, Hải Phòng
Giàn khoan - Lọc hóa dầu

Cape Preston Sino – MPC Port, Hải Phòng

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Cảng MIPEC
Tổng thầu Công ty Cổ phần Cảng MIPEC
Địa điểm MPC Port, Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng
Hạng mục Chống ăn mòn cho mặt bích
Sản Phẩm Prempaste, Premtape & PVC SA Tape 200
Năm 2022
Dự án liên quan
Bảo vệ chống ăn mòn đường ống xăng dầu
Bảo vệ chống ăn mòn các buloong van dẫn dầu
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
Chống ăn mòn cho ống khí thấp áp
error: Content is protected !!