Banner Giàn khoan - Lọc hóa dầu
Khu Liên Hợp Lọc Hóa Dầu Long Sơn – Vũng Tàu
Giàn khoan - Lọc hóa dầu

Khu Liên Hợp Lọc Hóa Dầu Long Sơn – Vũng Tàu

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Tập đoàn SCG (Thái Lan)
Tổng thầu Liên danh TPSK
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu
Hạng mục Chống ăn mòn cho ống dẫn dầu, mối nối, van, mặt bích chôn ngầm
Sản Phẩm Premcote Primer, Premcote 101
Năm 2019 - 2022
Dự án liên quan
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
Chống ăn mòn cho ống khí thấp áp
Chống ăn mòn đường ống dẫn dầu
error: Content is protected !!