Nhà Máy Ấp Trứng Gà Bel – Tây Ninh

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Công ty CP Bel Gà (Bỉ)
Tổng thầu
Địa điểm Tây Ninh
Hạn mục Chống thấm cho sàn mái
Sản Phẩm Premseal Super Primer, Premseal GMA
Năm 2021

Nhà Máy Ấp Trứng Gà Bel – Tây Ninh

Dự án liên quan