Banner Giàn khoan - Lọc hóa dầu
Tổng Kho Khí Hóa Lỏng Gò Dầu – Đồng Nai
Giàn khoan - Lọc hóa dầu

Tổng Kho Khí Hóa Lỏng Gò Dầu – Đồng Nai

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam
Tổng thầu
Địa điểm Đồng Nai
Hạng mục Chống ăn mòn cho ống dẫn dầu
Sản Phẩm Premcote Primer, Premcote 150
Năm 2020
Dự án liên quan
Bảo vệ chống ăn mòn đường ống xăng dầu
Bảo vệ chống ăn mòn các buloong van dẫn dầu
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
error: Content is protected !!