Banner Điện gió - Điện mặt trời
Nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Trà Vinh
Điện gió - Điện mặt trời

Nhà máy điện gió Đông Hải 1 – Trà Vinh

Thông tin dự án

Chủ đầu tư
Tổng thầu Công ty CP Điện gió Trung Nam Trà Vinh 1
Địa điểm Tỉnh Trà Vinh
Hạng mục Chống ăn mòn cho buloong chân trụ điện gió
Sản Phẩm Prempaste, Moulding Compound & Premtape Tropical
Năm 2021
Dự án liên quan
Chống ăn mòn chân đỡ tấm pin năng lượng mặt trời
error: Content is protected !!