Banner Giàn khoan - Lọc hóa dầu
Bọc bảo vệ ống khí thấp áp – KCN Mỹ Xuân A
Giàn khoan - Lọc hóa dầu

Bọc bảo vệ ống khí thấp áp – KCN Mỹ Xuân A

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu - chi nhánh Công ty PV GAS D
Tổng thầu Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Vũng Tàu - chi nhánh Công ty PV GAS D
Địa điểm Bà Rịa - Vũng Tàu
Hạng mục Chống ăn mòn cho ống khí thấp áp
Sản Phẩm Premcote Primer, Premcote 101
Năm 2019
Dự án liên quan
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
Chống ăn mòn đường ống dẫn dầu
Chống ăn mòn đường ống dẫn dầu
error: Content is protected !!