Banner Giàn khoan - Lọc hóa dầu
Dự án cầu cảng Nhơn Trạch – Đồng Nai
Giàn khoan - Lọc hóa dầu

Dự án cầu cảng Nhơn Trạch – Đồng Nai

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dầu Khí Đồng Tháp(PETIMEX) - Tổng Kho Xăng Dầu Phước Khánh
Tổng thầu Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dầu Khí Đồng Tháp(PETIMEX) - Tổng Kho Xăng Dầu Phước Khánh
Địa điểm Đồng Nai
Hạng mục Chống ăn mòn cho ống dẫn dầu
Sản Phẩm Prempaste (lớp 1), Premtape Tropical (lớp 2), Premier PVC SA Tape 200 (lớp 3)
Năm 2019
Dự án liên quan
Bảo vệ chống ăn mòn đường ống xăng dầu
Bảo vệ chống ăn mòn các buloong van dẫn dầu
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
Chống ăn mòn đường ống mềm dẫn dầu khí
error: Content is protected !!