Banner Nhà xưởng - Nhà máy
Khu Liên Hợp Gang Thép Hòa Phát – Dung Quất
Nhà xưởng - Nhà máy

Khu Liên Hợp Gang Thép Hòa Phát – Dung Quất

Thông tin dự án

Chủ đầu tư Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất
Tổng thầu Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
Địa điểm Quảng Ngãi
Hạng mục Chống ăn mòn cho mối nối hàn
Sản Phẩm Premcote Primer, Premcote 101
Năm 2019
Dự án liên quan
Chống ăn mòn cho hệ thống đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn đường ống PCCC chôn ngầm
Chống ăn mòn bulong chân trụ điện gió
error: Content is protected !!