“Dẫn đầu về công nghệ bọc ống chống ăn mòn”

HOTLINE

0913 477 549

DỊCH VỤ

Share Button

Dịch vụ bọc phủ ống chống ăn mòn

Bọc chống ăn mòn ống chôn ngầm bằng Premcote Primer + Premcote 101.

Dịch vụ bọc Coupling chống ăn mòn

Hệ thống Coupings chôn ngầm được bọc bảo vệ chống ăn mòn

Bọc chống ăn mòn bulong chân đế bồn axit bằng Premtape Tropical

Hệ thống bulong xung quang bồn chứa axit được bọc bảo vệ chống ăn mòn bằng vật liệu Premtape Tropical

Dịch vụ bọc Valve, Flanges chống ăn mòn

Chuyên phủ bảo vệ các van kim loại trên dàn khoan dầu, các hệ thống ống chữa cháy trong các nhà máy công nghiệp Công ty Minh Phúc cung cấp dịch vụ bọc ống, mặt bích, vale., chống ăn mòn kim loại ...