“Dẫn đầu về công nghệ bọc ống chống ăn mòn”

HOTLINE

0913 477 549

Bọc ống ngầm tại NM Far Eastern – KCN Bầu Bàng – Bình Dương

Share Button

IMG_4198

IMG_4231

Project Far Esten factory - Bầu Bàng (7)

 

Tin liên quan