“Dẫn đầu về công nghệ bọc ống chống ăn mòn”

HOTLINE

0913 477 549

Bọc ống ngầm tại NM Far Eastern – KCN Bầu Bàng – Bình Dương

Share Button

IMG_4198

IMG_4231

Project Far Esten factory - Bầu Bàng (7)

IMG_20171023_084023

Project Far Esten factory - Bầu Bàng (1)

Project Far Esten factory - Bầu Bàng (6)

Tin liên quan

Bọc ống PCCC ngầm tại NM Mascot - KCN Tân Trường - Hải Dương

Nhà Thầu Thi Công: PCCC Kim Sơn (KSPAFF OM CO.,LTD)

Bọc ống PCCC ngầm tại NM Thủy Tinh Thể - KCN Cao Quận 9 - Tp HCM

Nhà thầu thi công: Công ty TNHH TTCL Việt Nam (TVC)

Bọc ống ngầm tại NM Far Eastern - KCN Bầu Bàng - Bình Dương

Nhà thầu thi công : Công ty TNHH Xây Dựng & Kỹ Thuật HG ENC

Bọc ống PCCC ngầm tại NM Cargill - KCN Phú Mỹ I - Bà Rịa Vũng Tàu

Nhà thầu thi công : Công ty TNHH TM Kỹ Thuật Đức Dương